איך בוחרים בודק שכר מוסמך

איך בוחרים בודק שכר מוסמך

משפט העבודה בישראל כולל בתוכו את יסודות החוק במקרה של מעסיקים מול עובדים, וההיפך. משום כך ניתן לומר כי לכל מעסיק קיימות חובות אותן הוא נדרש לקיים מול עובדיו, כשם שלכל עובד יש חובות אותן הוא נדרש למלא במסגרת עבודתו. דיני העבודה כוללים מגוון היבטים של יחסי עובד-מעסיק, כמו גם יחסי הגומלין בין שני הצדדים ופירוט הזכויות והחובות המוטלות על כל אחד מהם.

לרוב עובדים שאינם ממלאים אחר זכויותיהם עשויים למצוא עצמם מפוטרים מעבודתם, אך אילו מעסיקים שאינם ממלאים את זכויותיהם כלפי העובדים עשויים להפסיד הרבה פחות מכך – ולכן נדרשת אכיפה מקיפה ויעילה יותר כלפי מעסיקים שמפרים את זכויות עובדיהם, זאת בכדי למצות עימם את הדין ושיעניקו פיצוי מלא והולם לעובדים אלו.

מהו חוק הגברת האכיפה ומה הקשר לבודק שכר מוסמך?

בכדי לייעל את הליכי האכיפה מול בעלי עסקים ומעסיקים שמפרים את זכויות עובדיהם, נחקק חוק הגברת האכיפה בשנת 2011 כדי להבליט את תחומי האחריות שיש לכל מעסיק, בין אם מדובר על מעסיק ישיר או מעסיק דרך חברת קבלן בתחום השמירה, ניקיון והסעדה. חוק זה מעודד עסקים לשמור על זכויותיהם של העובדים, זאת ע"י לקיחת אחריות ואימוץ הליכי רגולציה עצמאיים בעסק שיפחיתו את האפשרות להפרת זכויות עובדים.

משום כך חברות ועסקים פונים אל בודקי שכר מוסמכים מטעם משרד רואה חשבון בחיפה שיבצעו בדיקות תקופתיות של תנאי העבודה של העובדים, בנוסף לבדיקת גובה השכר שכל עובד מקבל וקבלת אישור כי תנאים אלו חופפים לזכויות להם עובדים זכאים על פי החוק. 

כיצד לבחור בודק שכר מוסמך?

כדי לקבל אחריות על שמירת זכויות העובדים, כדאי לפנות רק אל בודק שכר מוסמך בתחום שהינו רואה חשבון מוסמך שעבר הכשרה מתאימה כדי לבצע בדיקות שכר ותנאי עבודה של עובדים בחברות ועסקים.