סקירת ספרות אקדמית

איך מבצעים סקירת ספרות לעבודה סמינריונית?

סקירת ספרות היא חלק מהותי בתוך העבודה הסמינריונית (סמינריון במשפטים למשל) ולכן כדאי לבצע אותה בכמה שלבים הכוללים קודם כול הבנה רוחבית של זה מהות הדרישה ולאחר מכן לבצע מחקר מקיף ומעמיק כדי להתכונן כיאות למשימה המורכבת.

הכנת סקירת ספרות לעבודה סמינריונית

העבודה הטובה ביותר היא זו שיש בה ידע רב ממחקרים שמפורסמים, במבחר מאמרים שעליהם ממליץ המרצה, ביבליוגרפיה וגם שלסטודנט יש בה ידע רב והוא יכול להתבטא בה בחופשיות ולהסביר בשפה גבוהה את המידע ולהחצין את הידע הרב שלו, מתוך ההיבט האישי שלו.

אבן הדרך הראשונה היא לעבור על כל המאמרים והמחקרים ולברור מתוכם את הטובים והרלוונטיים ביותר אשר ישמשו אתכם במהלך הכתיבה, אלו שמוכרים לכם ושכבר עברתי עליהם בעבר יאפשרו לכם עבודה קולחת ומהירה. בהתאם למידע במאמרים הללו, אפשר להכין את ראשי הפרקים, על פי סדר הגיוני או כרונולוגי. ראו לדוגמא סקירת ספרות אקדמית!

עבודת הסקירה הספרותית אמורה להיות כתובה בשפה אקדמית גבוהה, איכותית מתומצתת, קולעת למטרה, שהפסקאות השונות מקושרות זו לזו והמידע עובר בין זו לזו כחוט השני. יש לבצע עליה הגהה ועריכה כדי שלא יהיו בה טעויות כתיב או טעויות אנוש בעת ההקלדה.

המגמה היא ליצור עבודה בטיב מעולה ובכתיבה רהוטה ולא כמות של מלל שאינו איכותי ורשום בשפה פשוטה ולכן יש להקפיד על כך. קיימת חשיבות רבה למקורות שעל פי הם נבנתה העבודה ולכן יש להקצות לכך את השטח הנדרש בתוך מערך העבודה כולה.

כללי כתיבת סקירת ספרות

הכתיבה תהיה בשפה אקדמית ולא בשפת דיבור. לאורך כל העבודה יישמר רווח של שורה וחצי או שתי שורות, הפונט והגודל על פי הכללים. כמו כן יישמרו הפסקאות וסימני הפיסוק. מידע ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר אקדמיה מאסטר כתיבת עבודות!