בדיקת ינשוף

באילו מקרים בדיקת ינשוף לא תהיה קבילה?

אחד האמצעים העיקריים שבהם שוטר יכול לבדוק האם אדם נהג בהשפעת אלכוהול הינה שימוש במכשיר שנקרא ינשוף. בדיקת ינשוף נעשית על ידי נשיפה, כלומר אין צורך בבדיקה פולשנית שכוללת לקיחת דם מהנהג. למרות שישנם גורמים המפקפקים ביעילות של המכשיר במצבים מסוימים, עדיין תוצאות הבדיקה נחשבות לראיה קבילה.

אבל יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם בדיקת ינשוף לא תהיה קבילה. כלומר, לא יינתן לה תוקף של ראיה להוכחת נהיגה בשכרות.

מתי יש ספק בתקינות המכשיר

על מנת שהבדיקה תיחשב לקבילה, צריך להראות מעל לספק סביר כי המכשיר הינו תקין. כלומר אם עורך הדין דוויק ברנט המייצג את הנהג יוכיח כי בדיקת ינשוף נעשתה עם מכשיר שיתכן ולא היה תקין, הבדיקה והתוצאות לא יתקבלו ולא יהיו קבילים כחוק. לדוגמא, המכשיר המשמש לבדיקה צריך לעבור בדיקות במעבדה מוסכמת, מדי פעם בפעם, על מנת שיוכח כי הוא תקין.

בנוסף, השוטרים שמפעילים את מכשיר הינשוף צריכים לתפעל אותו על פי הנהלים. המכשיר צריך לעבור איפוס וכיול. במידה והדבר לא נעשה כפי שצריך, הרי שהתוצאות המעידות על שכרות יכולות להעיד על כך שנהג אחר, לא הנהג המואשם, נהג בהשפעת אלכוהול.

תפעול הינשוף וביצוע בדיקה שלא לפי הנהלים

בכל מקרה שבו תפעול הינשוף וביצוע הבדיקה יהיו שלא על פי הנהלים, התוצאות לא תהינה קבילות. למשל, הפיה שלתוכה נושף הנהג לבדיקת רמת אלכוהול הינה אישית. במידה ושוטר שכח להחליף את הפיה, מדובר בבדיקה לא קבילה. בנוסף, הבדיקה צריכה להתבצע בתוך פרק זמן מסוים לאחר שהנהג עוכב לבדיקה. אם לא עבר פרק זמן כזה, התוצאות עלולות להיות בעייתיות. בנוסף, במידה ובדיקה אחת נמצא לא תקינה ברמת האלכוהול, חייבים לבצע לאחר מכן בדיקה נוספת, שניה.