האם כדאי להשקיע בקרקע חקלאית?

עתודות הקרקע לבנייה בישראל מוגבלות, בין היתר,  בשל גודל השטח שלה. בין העתודות הקיימות ניתן למצוא קרקעות חקלאיות. המרת קרקע כזאת לבנייה איננה פשוטה ולא נעשית בתדירות גבוהה בגלל הלובי החקלאי החזק ומסיבות אחרות. יחד עם זאת, קיימות סיטואציות שונות בהן הסבירות להפשרה תגיע. בנקודת זמן כזאת כדאי להיכנס להשקעה בתנאי שבודקים את הדבר היטב. שמאי מוסמך המתמצא בנושא הנ"ל יכול לערוך חוות דעת לגבי כל נכס כזה על פי בקשה. בחוות הדעת יציג השמאי, בין היתר, את הסטטוס התכנוני של הקרקע. על פיה ישקול הרוכש הפוטנציאלי את הכדאיות להשקעה. להמשך קריאה בנושא קרקע חקלאית להשקעה

יתרונות וחסרונות להשקה כזאת

היתרון העיקרי הוא המחיר האטרקטיבי ביחס לקרקע שכבר אושרה לבניה. בנוסף, קיים סוג של פטור מתשלום על תחזוקה ומיסים כאשר היא "עומדת" ללא דיירים. עם זאת, כדאי לקבל משמעות נכונה לגבי ההשקעה בזמן הנתון. שמאי יודע להעריך את ערך הקרקע הנוכחי. יחד עם זאת, תמיד קיים הסיכון שהקרקע לא תופשר לבסוף בגלל שיקולים כאלו ואחרים. כלומר: הרוכש יתקשה לקבל עליה את האישורים הרלוונטיים ועליו לקחת זאת בחשבון. אלא שבמידה וההפשרה תגיע אזי העסקה תהפוך לכדאית מאוד. 

בדיקות ובירורים

הבדיקות של השמאי נעשות על פי נתונים קיימים בשטח, איסוף נתונים אחרים מגורמים ממשלתיים ורשמיים אחרים ועוד. על פי כל אלו ונתונים נוספים יספק הערות לגבי הצפי של ההפשרה, אם בכלל תגיע,  יציין, מהן תוכניות הבניה הצפויות מסביב לקרקע, יעריך את שווי הקרקע הנוכחי, יציין מהם יתרונותיה/חסרונותיה ביחס למיקומה כמו: קרבה למפעלים ולאלמנטים מפריעים/מזהמים אחרים, ולחילופין, לנוף ועוד. מומלץ לקבל חוות דעת משמאי בעל מוניטין אשר הינו בעל ידע רב וניסיון עשיר. הם מגיעים ממתן שירותי שמאות ללקוחות רבים. מידע נוסף באתר https://www.banai.co.il/