מתנות קטנות לכנסים עם תרומה לקהילה

כשאנחנו עורכים כנס מקצועי או אחר, ברצוננו לייצר עניין אך אנחנו רוצים גם לייצר חיבור, הזדהות של המוזמנים איתנו ועם המסר שאנחנו מבקשים להעביר דרך הכנס, הפגישות, הישיבות וההרצאות שאנחנו עורכים במהלכו. 

יש לנו דרכים שונות כיצד לייצר את ההזדהות, ויתרה מזו כיצד לייצר מצב שהגורמים השונים אשר הוזמנו לכנס, בין אם כמרצים מן המניין ובין אם מדובר בקהל האורחים עצמו, יכולים להפיק תועלת ממנו וכן ליהנות מהתדמית שאנחנו מבקשים לייצר לעצמנו באמצעותו. 

אחת הדרכים שאנחנו יכולים להיעזר בה בשביל לייצר לעצמנו תדמית חיובית ולהעביר את המסר שלנו, זה באמצעות מתנות קטנות שנביא לכל מי שמגיע לכנס. מתנות קטנות אשר קשורות לא רק לאופי הכנס או לגורם שעומד מאחוריו, קרי העסק או הארגון שלנו, אלא הן צריכות להיות מתנות עם ערך חברתי מסוים. קרי מתנות לכנסים שיש בהן תרומה לקהילה. כך אנחנו יכולים לייצר ערך משמעותי ורחב יותר לכנס ולחזון שלו. 

מה זה אומר מתנות עם ערך חברתי?

מתנות עם ערך חברתי הן מתנות שיש בהם ערך מסוים לקהילה מעבר לעובדה שהן משמשות כמתנה לכל דבר. למשל, אלו יכולות להיות מתנות לעובד שעוזב כמו עבור כנסים, אשר יוצרו או נארזו על ידי אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. מדובר על עובדים שלא יכולים למצוא עבודה בכל מקום, אלא במפעלים מוגנים ועל כן, אם אנחנו נרכוש מהם מוצרים מסוימים, אזי שנוכל לשמור על מקום העבודה שלהם ובכך למעשה נבטיח שהם יעבדו ויפרנסו את עצמם. 

מעבר לכך, אנחנו יכולים למצוא מתנות שיש להם ערך חברתי מאופי המוצר, אופי השימוש בו, המסר שעובר דרכו ועוד. כמובן שאנחנו יכולים למצוא דרכים שונות כיצד לספק אותם למוזמנים בכנס שלנו.