אילו טפסים תצטרכו בתור קבלן רשום

העיסוק של הקבלנים כיום מחולק לשני תחומים – ראשיים ומשניים. כל קבלן שרוצה לעבוד במדינת ישראל, עליו החל משנת 1969 להירשם בפנקס הקבלנים כקבלן רשום. בכדי לקבל את האישור ישנם טפסים שונים שחשוב להגיש. על פיהם וכמובן שאר הפרמטרים, יקבע הסיווג המקצועי של הקבלן והוא ישובץ לקבוצה המתאימה לו.

כלומר, ישנם קבוצות קבלנים שונות אשר כל אחת רשאית לעסוק בתחומים אחרים וההיקף הכספי שלהם לא יעלה על הסכום שנקבע להם. ככל שמדוב בקבלן מקצועי יותר שהוכשר למשימות מורכבות יותר, הוא יקבל את האישור המגיע לו.

אז אילו טפסים תצטרכו להגיש בתור קבלן רשום? הנה כל הפרטים:

ישנם שני סוגי טפסים אותם צריך כל קבלן להגיש בכדי שיוכל להירשם כקבלן רשום – טפסים שונים הקשורים ליושרו ואמינותו של הקבלן וטפסים נוספים – טכניים, הקשורים למקצועיותו וכדומה.

טפסים שונים

על מנת להירשם כקבלן בקטגוריה משנית, לא נדרש מכם יותר מידי. מדובר תהליך קל ופשוט יחסית, אך בכדי להירשם בקטגוריה הראשית, יש להגיש יותר טפסים וכמובן להראות מקצועיות רבה יותר. הטפסים השונים אותם יש להגיש הם אישור ניהול פנקסי חשבונות המצורפות לתעודת זהות עם תעודת עוסק מורשה.

בנוסף, יש להגיש תצהיר חתום בידי עורך דין וייפוי כוח לעורך דין מהקבלן באם הלקוח אכן ביקש לעשות זאת.

טפסים טכניים

כמובן שכמו בכל מקצוע, בכדי לקבל את האישור הנדרש לעבודה, על בעל המקצוע להוכיח כי הוא אכן ראוי לכך והוא בעל השכלה בתחום זה. על כן יש להגיש אישורים על ההשכלה, תצהיר חתום על הניסיון של בעל המקצוע, העתק למקור של תעודת הרישום בפנקס האדריכלים או המהנדסים. חשוב גם לציין את רמת ההשכלה. למידע נוסף בנושא רישום קבלנים