מי יכול לבדוק לכם את דירוג האשראי?

נכון להיום כל מי שמבקש הלוואה במדינת ישראל צריך לדעת שהגורם המלווה יקבל מידע אודות מבקש ההלוואה מלשכות דירוג האשראי, מידע זה כולל רסיסי מידע חשוב שהתקבל מחברות האשראי, הבנקים, חברות חוץ בנקאיות, הרשות המקומית ומוסדות ממשלתיים. בהתאם לכל המידע של דוח נתוני אשראי, מתקבלת החלטה באשר לדירוג האשראי של מבקש ההלוואה.

מאגר האשראי של מדינת ישראל

מחודש מאי של שנת 2019 קיים במדינתנו מאגר לנתוני אשראי של בנק ישראל. מאגר זה מאפשר שליפת מידע אודות ההיסטוריה הפיננסית של אדם זה או אחר המבקש הלוואה. ההיסטוריה כוללת מידע אודות הלוואות עבר, עמידה בהחזר ההלוואות, הון אישי ונתונים נוספים. מטרת הקמת מאגר זה הינה לשם יצירת תחרותיות בין הבנקים המלווים לבין גופים אחרים חוץ בנקאיים, דבר אשר מוביל באופן טבעי להטבות עבור הצרכן, הטבות אשר באות לידי ביטוי בירידת מחירים והפחתת ריבית. 

חשוב לדעת שמאגר זה כולל את כל הנתונים, אך לא את דירוג האשראי. דירוג האשראי נקבע על ידי לשכות אשראי, כמו למשל דן אנד ברדסטריט וה- BDI . נכון להיום גם ללקוחות עצמם יש אפשרות לדעת מהו דירוג האשראי וזאת באמצעות אפליקציית 'קפטן קרדיט' של דן אנד ברדסטריט. 

מי יכול לבדוק את דירוג האשראי שלכם?

  • גופים פיננסיים – כמו למשל בנקים, חברות אשראי וחברות חוץ בנקאיות נוספות אשר קיבלו אישור ממשרד האוצר למתן הלוואות.
  • חברות חיצוניות – ניתן לשכור את שירותיהם של חברת ייעוץ אשראי אשר תעזור לכם לברר מהו דירוג האשראי שלכם ותייעץ לכם כיצד לשפר אותו. תוכלו למצוא מידע נוסף על שיפור דירוג אשראי באתר קליר.
  • אתם – באמצעות מאגר המידע של דן אנד ברדסטריט.

לסיכום, נכון להיום מי שיכול לבדוק את דירוג האשראי שלכם הם אותו גוף אליו פניתם בבקשה לאשראי. בדיקת דירוג האשראי שלכם יכולה להתבצע גם על ידי מיופה כוחו של אותו גוף מלווה או על ידכם.