איך עורכים השוואה בין פוליסות ביטוח בצורה נכונה?

פוליסות הביטוח השונות כוללות מגוון רחב של מונחים, חלקם מאוד מבלבלים. מטרתנו כאן היא לפזר את הערפל ולהסביר איך עורכים השוואה בין פוליסות ביטוח, בהתייחס לכמה מושגי ביטוח חשובים.

תקרת פיצוי ופרמיה חודשית

לכל ביטוח מוגדרת תקרת פיצוי מסוימת. זהו סך הפיצוי המקסימלי שניתן לקבל אם יתחולל מאורע לא רצוי כגון תאונה, שריפה, מחלה וכדומה. לכל ביטוח מוגדרת פרמיה חודשית. הפרמיה היא בעצם התשלום, מחיר הביטוח. מדובר באחוז מסוים מתוך הפיצוי המירבי. על כן, כאשר עורכים השוואה בין פוליסות ביטוח בדקו מהי הפרמיה שאתם נדרשים לשלם ומהו הפיצוי המקסימלי שתוכלו לדרוש ולקבל, במקרה הצורך.

תקופת אכשרה

מושג חיוני נוסף בתחום הביטוח נקרא תקופת אכשרה. זה לא קיים בכל הסוגים של הביטוחים, אך כן מאוד מקובל בביטוחי בריאות, תאונות אישיות, ביטוחי חיים וכדומה. משמעות המושג היא פרק זמן מסוים לאחר רכישת הפוליסה ותשלומי פרמיות, שבו עדיין לא ניתן לקבל תגמולים. לדוגמא, תקופת אכשרה של חצי שנה מתארת מצב שבו אם רוצים לתבוע טיפול רפואי מסוים שאינו מוצע בסל התרופות, אפשר יהיה לקבל זאת רק חצי שנה מרגע רכישת הביטוח. ראו לדוגמה ביטוח בריאות!

לעניין השוואה בין פוליסות ביטוח שונות – אם חברה אחת מציעה תקופת אכשרה של חצי שנה וחברה שניה מציעה תקופת אכשרה של שלושה חודשים, זאת אומרת שהחברה השנייה עדיפה על הראשונה.

השוואת החרגות ביטוח

כאשר חברת ביטוח אומרת על דבר מה שהוא "מוחרג" זאת אומרת שהיבט מסוים שלרוב נכלל בביטוח, לא ייכלל בו בפוליסה מסוימת. להחרגות יש משמעות נרחבת בעיקר כאשר רוכשים ביטוח בגילאים מבוגרים או על רקע מצב רפואי מסוים. חשוב תמיד לדעת האם בפוליסה שעל הפרק מוכנסות החרגות כאלה או אחרות.