רואה חשבון בקיסריה

טיפים חשובים לפתיחת עוסק פטור

אדם שמעוניין לפתוח עוסק פטור, חשוב יתייעץ עם רואה חשבון, כדי לקבל כמה טיפים חשובים לפני פתיחת העסק. 

טיפים להתנהלות של עוסק פטור 

בשלב ראשון יש לדווח לרואה החשבון מהו תחום העיסוק שבו יפעל אדם זה כמו לדוגמה שירותי פרסום. מעבר לעובדה שבעת פתיחת התיקים יש לדווח לרשויות על תחום העיסוק, יש תחומים ספציפיים שבהם אדם יכול להיות עוסק מורשה בלבד ולא עוסק פטור כמו לדוגמה, מהנדס, שמאי ורופא שיניים. לכן איש העסקים חייב לדעת זאת מראש, כיוון שמע"מ לא יאשר פתיחת עוסק פטור בנישות האלה וגם בתחומים נוספים. 

לעוסק פטור נקבע גג של הכנסות שנתיות. נכון לשנת 2021 הרף העליון הוא 99,893 ₪. מי שמגיע להכנסות בסכום זה אמור להפוך להיות עוסק מורשה באמצע השנה, או בתחילת שנת הכספים הבאה על פי המקרה. במקרים רבים יצטרכו העוסקים הללו לשלם לקראת סוף השנה מע"מ על חלק מההכנסות שלהם.

התנהלות פיננסית של עוסק פטור 

עוסק פטור אינו גובה מע"מ מהלקוחות שלו, אך הוא גם לא מתקזז על מע"מ שהוא משלם. אם הוא קונה לדוגמה צרכים משרדיים, הוא מצרף את החשבונית לדוח השנתי שלו, אך הוא לא מתקזז על המע"מ ששילם בגין קניה זו.

עוסק פטור מחויב להפיק קבלה עבור כל הכנסה שהוא מקבל מהלקוחות בהתאם לנוהל של ניהול ספרים. הוא יכול לבצע זאת באמצעות קבלות ידניות, או לחלופין באמצעות קבלות ממוחשבות בתוכנה אינטרנטית שמס הכנסה אישר את השימוש בה. 

כל עוסק פטור מחויב להגיש בתחילת שנת הכספים, דוח אישי עבור שנת הכספים הקודמת ובנוסף לכך להגיש למע"מ דיווח על כל ההכנסות השנתיות שלו שהתקבלו במהלך השנה. 

אולי יעניין אותך גם רואה חשבון בקיסריה